TÜRKÇE KURSLARI

Türkçe‘nin sınırlarını genişletin…

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Mindi Akademi Türkçe Kursları ile yüz yüze, online ve hibrit eğitim modeli ile Türkçe öğrenmek isteyen herkese ulaşıyor. Öğrenciler kendilerine uygun eğitim modelini belirledikten sonra yenilikçi yaklaşımlarla hazırlanan programlarla öğrenme süreci başlıyor. Türkçe eğitiminin sonunda özel uygulanan sertifika hazırlık programıyla öğrenciler Ankara Üniversitesi TÖMER sertifikasının yanında istedikleri üniversiteden Türkçe Sertifikalarını alarak mezun oluyorlar.

MİNDİ TÜRKÇE ÖĞRENİM MERKEZİ

Ortam Seçenekleri

Yüz Yüze · Online · Hibrit

Çok Yönlü Türkçe Eğitimi

Okuma · Dinleme · Konuşma · Yazma · İzleme · Dil Bilgisi · Kelime Çalışmaları

Etkinleşim Odaklı

Film ve video izleme · Geziler · Oyunlar · Etkinlikler

Türkçe Sertifikası

Ankara Üniversitesi TÖMER Sertifikası
MEB Sertifikası
Türkçe Yeterlik Sertifikası (TYS)
Tüm üniversitelerin sertifikaları