SAT

SAT’ın sınırlarını kaldırın…

SAT, CollageBoard tarafından yapılan Türkçesi “Akademik Yeterlik Sınavı” anlamına gelen, Scholastic Aptitude Test sözcüklerinin kısaltmasıdır. SAT, nitelikli bir çok yüksekokul ve üniversitenin öğrenci kabulünde istediği bir üniversiteye giriş sınavıdır. Dijital olarak çoktan seçmeli soru tipinin bulunduğu bir sınavdır. SAT’ın amacı, öğrencinin ingilizce okuduğunu anlama, ingilizce sayısal yetenek ve ifade netliği gibi becerilerini değerlendirerek üniversiteye hazır olup olmadığını ölçmektir. Sadece dijital olarak yapılan SAT sınava uygun olarak Mindi Akademi’de SAT Hazırlık Kursu ders anlatımı, deneme sınavları ve soru çözümlerinin tamamı dijital araçlarla sağlanır.

MİNDİ SAT HAZIRLIK KURSU

Ortam Seçenekleri

Yüz Yüze

Materyaller

Dijital materyaller
Dijital deneme sınavları
Dijital ödevleme sistemi

Eğitim Programı

İngilizce Okuma-Anlama
İngilizce Matematik
Her sınavdan sonra güncellenen yeni soru tiplerinin çözümü